Tidigare angav vi att sparkis och slagis skulle ske mellan veckorna 34-43, men vi förlänger detta roliga inslag för barnen till och med vecka 47, alltså hela november.