En bestämnd etikett är av största vikt för umgänget mellan människor. Vi visar att våra intentioner är goda och det skapas ett hälsosamt klimat mellan människor. Att respektera sina medmänniskor gör att alla trivs och känner ett värde.

I japansk kampkonst finns alltid en utvecklad mer eller mindre formell etikett. Genom att följa dessa regler behåller konsten sin ursprungliga inriktning där disciplin och ödmjukhet är hörnstenar.

Hälsning

När man går in i dojon eller lämnar den hälsar man med ordet ”Osu” två gånger. En gång mot shinden (den vägg som som man sitter vänd mot när träningspasset inleds) och en gång mot högre graderade och andra träningskamrater. Bugningen och hälsningarna är ett tecken på respekt för träningslokalen, vilken i Japan ses som en plats med andlig betydelse.

Tiltal och klädsel

En shodan, utövare med svart bälte, som har graden första eller andra dan tilltalas alltid som sempai. Den som har tredje eller fjärde dan kallas sensei och den som har femte dan eller högre kallas shihan. Om instruktören inte är dan-graderad tilltalas den alltid som sempai under träningen.

Karateutövare håller alltid efter sin dräkt, sin ”gi”, lagar den om den går sönder och ser till att den alltid är ren. På dräkten ska det finnas kalligrafi över hjärtat och ett eventuellt klubbmärke ska sitta på vänster överarm. Om en t-shirt används under ska den vara vit och utan tryck. För säkerhet och hygien skall klockor, ringar m.m. tas av före träningen. Fötterna ska vara rena med tå- och fingernaglar kortklippta.

I dojon

Kommer man sent till träningen sätter man sig i seiza vänd mot väggen längst fram till vänster, eller på annan anvisad plats, och väntar på instruktörens signal att delta i träningen.

Vid uppställning ställer man sig i rader efter gradordning med högst graderad längst fram till höger mot shinden. Raderna rättas efter den som står längst till höger i varje rad. Undvik att gå framför dina träningskamrater när ni är uppställda i led. Gå bakom och mellan leden.

Före och efter alla parövningar hälsar alltid de tränande på varandra. Som hälsning används en bugning och ett tydligt ”Osu”.

Vid stillastående under träningen hålls händerna knutna framför höfterna, inte på höfterna! Sittande position är seiza, på knä, alternativt med benen korsade framför kroppen om instruktören säger att man kan slappna av och sitta bekvämt.

När dräkten rättas till efter övningar och tekniker vänder man sig bort från shinden och instruktören.

Restriktioner

Det är inte tillåtet att lämna dojon under träning, utan att först vidtala instruktören. Om man önskar lämna träningen tidigare än normalt skall man meddela instruktören innan träningen börjar.

Att dricka vatten under träningen är inte tillåtet om inte instruktören särskilt säger till om detta. Förutom att undvika att träningen blir avbruten ger detta oss möjlighet att öva vår självdisciplin.

Det är inte tillåtet att svära, skratta, fnissa, prata eller på annat sätt uppträda familjärt i dojon, oavsett grad. Behandla de andra eleverna och träningen med respekt och allvar. Gör alltid ditt bästa under träningen och ha en respektfull inställning till det du tränar – Kyokushin.

Kyokushin är inte tillåtet utanför dojon. Icke godkända demonstrationer eller undervisning av denna stil är förbjudet. Din dojo och vår organisation döms efter hur du uppträder!

Källa: http://www.kyokushin.se/