Träningstider för vårterminen 2024. Terminen börjar den 15 januari (vecka 3).