Som medlem kan du också logga in i SportAdmins MedlemsApp. Skriv in din e-postadress och klicka på hämta engångskod, skriv in engångskoden och logga in. E-postadress måste finnas registrerad i vårt medlemsregister för att du ska kunna logga in.

I SportAdmins MedlemsApp finns information om våra träningstider och grupper.