Bälte 1 Dan (Shodan) Sempai:

Tränat i minst 12 månader sedan senaste graderingen. Vid försök för Shodan skall samtliga föregående tekniker uppvisas på ett sätt som överstiger kraven för 1:a Kyu.
Alla grundtekniker skall utföras på ett korrekt sätt. Alla tekniker kan begäras även i Gyaku.
Under graderingen tas ingen hänsyn till temporär skada.

Slag
Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan), Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Olika sätt att blockera med benen, Morote Kake Uke (Jodan, Chudan), Osae Uke,
Morote Haito Uchi Uke

Sparkar
Kake Geri med Kakato (Jodan, Chudan), Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Tensho,
Saiha,
Taikyoku Sono Ichi, Ni, San skall utföras i Ura

Kumite
Jiyu Kumite (30-mannafighting)

Ren Raku (Kombinationstekniker)

Gohon Geri
(1) Mawashi Geri,
(2) Ushiro Mawashi Geri, (3) Mae Geri,
(4) Mawashi Geri,
(5) Ushiro Mawashi Geri