Bälte 1 Kyu:

Bälte 1 Mon:

Tränat i minst 6 månader samt minst 50 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Slag
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan),
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan),
Oya Yubi Ken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Hitoshi Yubi Ippon Ken

Blockeringar
Kake Uke,
Chudan Haito Uchi Uke

Sparkar
Jodan Uchi Haisoku,
Oroshi Uchi Kakato Geri,
Tobi Yoko Geri,
Oroshi Soto Kakato Geri

Kata
Yantsu (endast för Kyu),
Tsuki No Kata,
Gekisai Dai (endast för Mon).

Kumite
Jiyu Kumite (20-mannafighting) (endast för Kyu).