Bälte 8 Kyu:

Bälte 8 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Kiba Dachi (för Mon gäller endast ställning i 90 grader)
Kokutsu Dachi i rörelse (endast för Mon)

Slag
Shita Tsuki,
Jun Tsuki,
Tate Tsuki (Jodan, Chudan,Gedan)

Blockeringar
Seiken Morote Chudan Uchi Uke,
Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai

Sparkar
Mae Geri Jodan, Ago Mae Geri

Kata
Taikyoku Sono Ni (endast för Mon)
Taikyoku Sono San (endast för Kyu)

Kumite
Yakusoku Ippon Kumite, fighting som är arrangerad av eleven eller läraren (endast för Kyu).
Sanbon Kumite (trestegsfighting), (endast för Mon)