Vi har en extern webshop där vi säljer t-shirts, mössor, muggar och sådana saker. För att köpa en gi (karatedräkt) så vänder man sig dock direkt till oss i klubben i direkt anslutning till träning. Vi lämnar sedan ut gi och skickar faktura precis som vi gör för medlemsavgift och träningsavgift. Priserna finns i tabellen nedan.