Bälte 12 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme och behärska följande:

Reishiki
Enkel etikett i dojo, till sempai och varandra.

Taiso
Några fysiska övningar relaterat till träningen. Bestäms av examinatorn.

Fotställningar
Fudo Dachi

Slag
Visa Seiken,
Seiken Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)