Bälte 5 Kyu:

Bälte 5 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Moro Ashi Dachi – (se tekniken utföras här),
Sanchin Dachi i rörelse (endast för Mon)

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) – (se tekniken utföras här),
Jodan Hiji Ate – (se tekniken utföras här),
Yohon Nukite Chudan (endast för Mon).

Blockeringar
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan) – (se tekniken utföras här)

Sparkar
Chudan Mawashi Geri, (Haisoku, Chusoku) – (se tekniken utföras här),
Ushiro Geri (Chudan, Gedan) – (se tekniken utföras här)

Kata
Pinan Sono Ni (endast för Mon)
Pinan Sono San (endast för Kyu)

Kumite
Jiyu Kumite (frifighting), (endast för Kyu)