Bälte 5 Kyu:

Bälte 5 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Moro Ashi Dachi
Sanchin Dachi i rörelse (endast för Mon)

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan),
Jodan Hiji Ate,
Yohon Nukite Chudan (endast för Mon).

Blockeringar
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Chudan Mawashi Geri, (Haisoku, Chusoku) Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Ni (endast för Mon)
Pinan Sono San (endast för Kyu)

Kumite
Jiyu Kumite (frifighting), (endast för Kyu)