Bälte 11 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme och behärska följande:

Reishiki
Enkel etikett i dojo, till sempai och varandra, japanska räkneord.

Taiso
Några fysiska övningar relaterat till träningen. Bestäms av examinatorn.

Fotställningar
Fudo Dachi (se tekniken utföras här),
Zenkutsu Dachi visas på stället,
armrörelsen för Yoi, både långsamt och snabbt (se tekniken utföras här).

Slag
Seiken Tsuki – Jodan, Chudan, Gedan (se tekniken utföras här)

Blockering
Seiken Jodan Uke (se tekniken utföras här)

Spark
Hiza Geri (se tekniken utföras här)