Bälte 11 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme och behärska följande:

Reishiki
Enkel etikett i dojo, till sempai och varandra, japanska räkneord.

Taiso
Några fysiska övningar relaterat till träningen. Bestäms av examinatorn.

Fotställningar
Fudo Dachi,
Zenkutsu Dachi visas på stället,
armrörelsen för Yoi (både långsamt och snabbt).

Slag
Seiken Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockering
Seiken Jodan Uke

Spark
Hiza Geri