Inom Kyokushinkai finns 10 st Kyu-grader där 1:a Kyu är högst. Sedan finns det ytterligare 10 st Dan-grader (svarta bälten) där 10 Dan, som endast vår grundare Sosai Masutatsu Oyama haft, är högst. Barn graderas i en form av Kyu-grader som kallas Mon-grader.

Att använda olika färger på bältena för respektive grad är ett enkelt sätt att visa kunskapsnivåer. Eftersom karate är en kampart och man oftast tränar med en partner är det viktigt att veta vilken kunskapsnivå ens partner har för att undvika skador. Som nybörjare och ograderad börjar man med vitt bälte.

I åldrarna 7-15 år så gäller Mon-grader på bälten (tvåfärgade). För 10 Mon ska 8 år vara fyllt. Fr o m 8 år kan gradering ske direkt till 10 Mon. När du är 15 år och över så gäller Kyu- och Dan-grader.

Barnbälten – tvåfärgade upp till 15 år, 12 stycken Mon-grader

Vuxenbälten – enfärgade, 10 stycken Kyu-grader

Från 10 Kuy (orange) till 1 Kyu (brunt med ett streck)

Vuxenbälten – enfärgade, Dan-grader

Från 1 Dan (ett streck) till 10 Dan (tio streck)