Förtroendeposter efter årsmöte 2022

Ordförande för 1 år: Nina

Styrelseledamöter:
– valdes på årsmöte för 2 år: Daniel
– valdes på årsmöte för 2 år: Lasse
– valdes på årsmöte 2021 för 2 år: Getter
– valdes på årsmöte 2021 för 2 år: My

Styrelsesuppleant 1 år: Serge

Valberedning 1 år:
– Ordförande: Mio
– Ledamot: Anastasya

Revisorer för 1 år: Nils och Ingemar