Förtroendeposter efter årsmöte 2020-03-01

Ordförande för 1 år: Nina Engqvist

Styrelseledamöter:
– valdes på årsmöte 2019 för 2 år: Getter Rudhner
– valdes på årsmöte 2019 för 2 år: My Pasanen
– valdes för 2 år: Daniel Övelius
– valdes för 2 år: Lars Gustafsson

Styrelsesuppleant 1 år: Serge Basubi

Valberedning 1 år:
– Ordförande: Anna Persson
– Ledamot: Anastasya Ronik

Revisorer för 1 år: Nils Karlsson och Ingemar Svenningsson