Förtroendeposter efter årsmöte 2021-03-27

Ordförande för 1 år: Nina

Styrelseledamöter:
– valdes på årsmöte för 2 år: Getter
– valdes på årsmöte för 2 år: My
– valdes på årsmöte 2020-03-01 för 2 år: Daniel
– valdes på årsmöte 2020-03-01 för 2 år: Lars

Styrelsesuppleant 1 år: Serge

Valberedning 1 år:
– Ordförande: Anna
– Ledamot: Anastasya

Revisorer för 1 år: Nils och Ingemar