Förtroendeposter efter årsmöte 2021-03-27

Ordförande för 1 år: Nina Engqvist

Styrelseledamöter:
– valdes på årsmöte för 2 år: Getter Rudhner
– valdes på årsmöte för 2 år: My Pasanen
– valdes på årsmöte 2020-03-01 för 2 år: Daniel Övelius
– valdes på årsmöte 2020-03-01 för 2 år: Lars Gustafsson

Styrelsesuppleant 1 år: Serge Basubi

Valberedning 1 år:
– Ordförande: Anna Persson
– Ledamot: Anastasya Ronik

Revisorer för 1 år: Nils Karlsson och Ingemar Svenningsson