Bälte 4 Kyu:

Bälte 4 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen sedan senaste graderingen och behärska följande:
Allmänna frågor om karate.

Fotställningar
Heisoku Dachi,
Heiko Dachi,
Uchi Hachi Ji Dachi

Slag
Shuto Sakotsu Uchi,
Shuto Yoko Ganmen Uchi,
Shuto Uchi Komi,
Shuto Hizo Uchi,
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blockeringar
Shuto Jodan Uke,
Shuto Chudan Soto Uke,
Shuto Chudan Uchi Uke,
Shuto Mae Gedan Barai,
Mawashi Uke,
Shuto Jodan Uchi Uke

Sparkar
Yodan Yoko Geri,
Jodan Mawashi Geri (Chusoku, Haisoku),
Jodan Ushiro Geri.

Kata
Pinan Sono San (endast för Mon),
Sanchin No Kata (endast för Kyu),
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni och San (endast för Kyu)

Kumite
Jiyu Kumite (7-mannafighting) (endast för Kyu),