Bälte 4 Kyu:

Bälte 4 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen sedan senaste graderingen och behärska följande:
Allmänna frågor om karate.

Fotställningar
Heisoku Dachi, – (se fotställningarna utföras här)
Heiko Dachi,
Uchi Hachi Ji Dachi

Slag
Shuto Sakotsu Uchi, – (se shuto-teknikerna utföras här)
Shuto Yoko Ganmen Uchi,
Shuto Uchi Komi,
Shuto Hizo Uchi,
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blockeringar
Shuto Jodan Uke, – (se shuto-block-teknikerna utföras här)
Shuto Chudan Soto Uke,
Shuto Chudan Uchi Uke,
Shuto Mae Gedan Barai,
Shuto Jodan Uchi Uke – (se tekniken utföras här),
Mawashi Uke – (se tekniken utföras här),

Sparkar
Yodan Yoko Geri – (se tekniken utföras här),
Jodan Mawashi Geri (Chusoku, Haisoku), – (se tekniken utföras här)
Jodan Ushiro Geri – (se tekniken utföras här).

Kata
Pinan Sono San (endast för Mon),
Sanchin No Kata (endast för Kyu),
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni och San (endast för Kyu)

Kumite
Jiyu Kumite (7-mannafighting) (endast för Kyu),