Bälte 2 Kyu:

Bälte 2 Mon:

Tränat i minst 6 månader samt minst 50 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Allmänna frågor om karate.
Förståelse och förevisning av karatens uppvärmningsövningar.

Slag
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan),
Hira Ken Oroshi Uchi,
Haishu Uchi (Jodan, Chudan),
Hira Ken Mawashi Uchi,
Age Jodan Tsuki,
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Tobi Nidan Geri,
Tobi Mae Geri.

Kata
Pinan Sono Go,
Sanchin No Kata (endast för Mon)
Gekisai Dai (endast för Kyu)

Kumite
Jiyu Kumite (15-mannafighting) (endast för Kyu)