Bälte 6 Kyu:

Bälte 6 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Tsuru Ashi Dachi,
Sanchin Dachi på stället (endast för Mon).

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi,
Uraken Sayu Ganmen Uchi,
Uraken Hizo Uchi,
Uraken Ganmen Orochi Uchi,
Uraken Mawashi Uchi,
Nihon Nukite (Me Tsuki) (endast för Kyu),
Yohon Nukite (Jodan, Chudan) (endast för Kyu),

Blockeringar
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)
Shuto Mawashi Uke (endast för Mon)

Sparkar
Kansetsu Geri,
Chudan Yoko Geri, (Sokuto)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chosoku)

Kata
Pinan Sono Ichi (endast för Mon)
Pinan Sono Ni (endast för Kyu)

Kumite
Jiyu Kumite (frifighting) (endast för Kyu)

De graderande kommer att testas i sitt kunnande att röra sig i Tsuru Ashi Dachi och att utföra sid-sparkar.