Bälte 6 Kyu:

Bälte 6 Mon:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Tsuru Ashi Dachi – (se tekniken utföras här),
Sanchin Dachi på stället (endast för Mon).

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi – (se uraken-teknikerna utföras här),
Uraken Sayu Ganmen Uchi,
Uraken Hizo Uchi,
Uraken Mawashi Uchi,
Uraken Ganmen Orochi Uchi,
Nihon Nukite (Me Tsuki) (endast Kyu) – (se nukite-teknikerna utföras här),
Yohon Nukite (Jodan, Chudan) (endast Kyu),

Blockeringar
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan) – (se tekniken utföras här),
Shuto Mawashi Uke (endast för Mon)

Sparkar
Kansetsu Geri – (se tekniken utföras här),
Chudan Yoko Geri, (Sokuto) – (se tekniken utföras här),
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chosoku) – (se tekniken utföras här)

Kata
Pinan Sono Ichi (endast för Mon)
Pinan Sono Ni (endast för Kyu)

Kumite
Jiyu Kumite (frifighting) (endast för Kyu)

De graderande kommer att testas i sitt kunnande att röra sig i Tsuru Ashi Dachi och att utföra sid-sparkar.