Kyokushin Dojo kun är en slags etikett, eller regler för hur man ska uppträda i dojon och i sin vardag.

Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.

Vi ska noga studera kampkonstens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när så behövs.

Vi ska med en sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.

Vi ska vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.

Vi ska vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.

Vi ska vårda vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.

Vi ska hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den Yttersta Sanningens väg.

Sosai Mas oyama