Räkna
1 – Ichi
2 – Ni
3 – San
4 – Shi (ibland uttalas det Yon, vid kata t ex)
5 – Go
6 – Roku
7 – Shichi
8 – Hachi
9 – Kyu
10 – Ju
45 – Yon Ju Go
90 – Kyu Ju

Hälsningar
Shinden Ni rei – Buga mot altaret
Sosai Ni Rei – Buga för Sosai
Shihan Ni Rei – Buga för mästaren
Sensei Ni Rei – Buga för läraren
Sempai Ni Rei – Buga för instruktören
Otagai Ni Rei – Buga för varandra
Domo Arigato Gozaimashita – Tack så mycket

Terminologi

Ago – Haka
Ashi barai – Fotsvep
Chudan – Mellandel
Chusoku – Trampdyna
Dachi – (Fot)ställning
Gedan – Underdel
Geri – Spark
Gi – Träningsdräkt
Haisoku – Överdelen av foten
Hajime! – Börja!
Hidari – Vänster
Ippon kumite – Enstegs-fighting
Jodan – Överdel
Kakato – Häl
Kamaete! – Inta positionen!
Kiai – Skrik
Kime – Fokusering
Mae – Framåt
Mawatte! – Vänd!
Migi – Höger
Mugorei – Utan räkning
Mokuso – Meditation
Naore! – Återgå till utgångspositionen!
Obi – Bälte
Rei! – Hälsa/buga!
Sanbon kumite – Trestegs-fighting
Seiza – Traditionell knäsittande ställning
Shita – Undre/nedre
Soto – Utsida
Tsuki – Slag (rakt)
Uchi – Insida/slag i båge
Uke – Blockering
Ushiro – Bakåt
Yame! – Stopp!
Yasume! – Slappna av!
Yoi! – Var beredd!
Yoko – Sida