Bälte 10 Kyu:

Bälte 10 Mon: , minst 8 år fyllda

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme och behärska följande:

Hur man viker en karate Gi. Det korrekta sättet att bära en Gi. Betydelsen av Kyokushinkai. Hur man uppträder i en dojo.

Fotställningar
Yoi Dachi (se tekniken utföras här),
Fudo Dachi (se tekniken utföras här),
Zenkutsu Dachi (i rörelse)

Slag
Seiken Oi Tsuki – Jodan, Chudan, Gedan (se tekniken utföras här),
Morote Tsuki – Jodan, Chudan, Gedan (se tekniken utföras här)

Blockeringar
Seiken Jodan Uke (se tekniken utföras här),
Seiken Mae Gedan Barai (se tekniken utföras här)

Sparkar
Hiza Ganmen Geri (se tekniken utföras här),
Kin Geri (endast för Kyu) (se tekniken utföras här)

Övriga krav
Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av ovanstående tekniker i Fudo Dachi och att gå i Zenkutsu Dachi. Händerna skall alltid hållas knutna.