Zapraszamy do Tatakai Kyokushin w Bro. Język Kyokushin karate jest językiem uniwersalnym. Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit i zapraszamy serdecznie właśnie Ciebie. Doświadczeni członkowie Stowarzyszenia pomagają początkującym w szybkim wdrożeniu się w tradycje i techniki karate. Naszym celem jest, aby dzięki dyscyplinie, zapałowi i szacunkowi – dozowanych w równych częściach – każdy trening był inspirującym i budującym przeżyciem.

Dzieci

7-9 lat niedziele w godz. 10.00-11.00

10-13 lat niedziele w godz. 11.00-12.00

Hala gimnastyczna w szkole Finnstaskolan, należy przejść obok sali Finnstasalen i sali warsztatów szycia; drzwi do hali znajdują się po prawej stronie. Nad drzwiami umieszczony jest napis Karate, zajęcia techniczne i tenis stołowy.

Dorośli i młodzież

Wtorki o godz. 17.30 Hala gimnastyczna w szkole Finnstaskolan, należy przejść obok sali Finnstasalen i sali warsztatów szycia; drzwi do hali znajdują się po prawej stronie. Nad drzwiami umieszczony jest napis Karate, zajęcia techniczne i tenis stołowy.

Czwartki o godz. 18.00 zbiórka Hala gimnastyczna w szkole Finnstaskolan, trening odbywa się na dworze.

Ceny za semestr

Dorośli 900 SEK

Młodzież w wieku 15-18 lat, studenci i emeryci 700 SEK

Dzieci w wieku 7-14 lat 400 SEK

Opłata członkowska wynosi 100 SEK/rok

Zapytaj nas o rabat rodzinny

Kontakt

Facebook: Tatakai Kyokushin Bro

Instagram: Tatakai_kyokushin                        

Youtube: Tatakai Kyokushin step by step

info@tatakai.se