به تاتاکایی کیوکوشین در برو خوش آمدید. زبان کاراته کیوکوشین جهانی است. ما یک انجمن غیر انتفاعی هستیم و به شما خوش آمد می گوییم. اعضای با تجریه انجمن به تازه واردین کمک می کنند تا بسرعت وارد سنت ها و حرکات کاراته شوند. هدف ما این است که میزانی مساوی از دیسیپلین، علاقه و احترام هر جلسه تمرین را با نشاط و الهام بخش سازد.


کودکان

۹-۷ ساله یکشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۱

۱۳-۱۰ ساله یکشنبه ها ۱۱ تا ۱۲

سالن ورزش مدرسه فینستا، از کنار سالن فینستا و کاردستی دوزندگی عبور کنید، در سمت راست آنجا دری قرار دارد. بر روی در نوشته شده کاراته، کاردستی و پینگ پنگ.

بزرگسالان و نوجوانان

ساعت ۱۷٫۳۰ روزهای سه شنبه در سالن ورزش مدرسه فینستا، از کنار سالن فینستا و کاردستی دوزندگی عبور کنید، در سمت راست آنجا دری قرار دارد. بر روی در نوشته شده کاراته، کاردستی و پینگ پنگ.

ساعت ۱۸ روزهای پنج شنب  سالن ورزش مدرسه فینستا ، محل کتابخانه، در فضای باز تمرین می کنیم.

هزینه برای هر ترم

بزرگسالان ۹۰۰ کرون

نوجوانان ۱۸-۱۵، محصلین و بازنشستگان ۷۰۰ کرون

کودکان ۱۴-۷ ساله ۴۰۰ کرون

هزینه عضویت ۱۰۰ کرون در سال

برای گرفتن تخفیف خانوادگی با ما صحبت کنید

تماس

Tatakai Kyokushin Broفیس بوک:

Tatakai_kyokushinاینستاگرام:

                        Tatakai Kyokushin step by step یوتیوب: