Under 2024 genomförs sju föreläsningar med framstående forskare: Kvinnokroppens idrott hela livet. Föreläsningarna ges online av RFSISU, riksidrottsförbundets utbildningsorganisation. Mer information finns nedan.