Lördag kl 10:00 är det dags för årsmöte i Föreningen Tatakai Kyokushin Bro. Logga gärna in på mötet några minuter före utsatt tid. Röstberättigade är betalande medlemmar för året 2021.

Mötet är digitalt och äger rum via TEAMS. Du kommer åt mötet genom denna länk: LÄNK TILL MÖTET (Daniel Övelius är värd)

Ladda ner den föreslagna dagordningen här: